Bảo hiểm doanh nghiệp là gì?

Bảo hiểm doanh nghiệp là một phương pháp quản lý rủi ro cực kỳ hiệu quả dành cho các tập đoàn, doanh nghiệp, công ty và tổ chức. Trong nghiệp vụ này, công ty bảo hiểm sẽ đóng vai trò như người chia sẻ các tổn thất cùng doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh, hoạt động khi có rủi ro xảy ra. Quy tắc hoạt động của các chương trình bảo hiểm doanh nghiệp cũng tương tự như các nghiệp vụ bảo hiểm khác. Cụ thể là doanh nghiệp của bạn sẽ phải đều đặn đóng vào quỹ tài chính do công ty bảo hiểm quản lý một khoản tiền nhất định, và nếu có rủi ro xảy ra thì công ty bảo hiểm có trách nhiệm phải đền bù các khoản chi phí tương ứng với những tổn thất mà doanh nghiệp của bạn đang gánh chịu theo như thỏa thuận trên hợp đồng.

Phạm vi của bảo hiểm doanh nghiệp khá rộng, chủ yếu là liên quan đến các yếu tố bên trong doanh nghiệp, một số gói bảo hiểm nằm trong chương trình này có thể kế đến như: Bảo hiểm cho nhân viên, bảo hiểm cho thiệt hại tài sản, bảo hiểm hàng hoá, bảo hiểm rủi ro tổng hợp, …

Thông tin liên hệ

Đăng ký tư vấn

thinking businessman

Nên lựa chọn chương trình bảo hiểm nào cho doanh nghiệp?

Hãy cùng chúng tôi khám phá chương trình bảo hiểm phù hợp nhất với doanh nghiệp nhé.

hang hoa

Bảo hiểm hàng hóa

Cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóat, giúp quản lý rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, vận chuyển nội địa,…

Thông tin chi tiết
hang hoa

Bảo hiểm hàng hóa

Cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóat, giúp quản lý rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, vận chuyển nội địa,…

Thông tin chi tiết
hang hoa

Bảo hiểm hàng hóa

Cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóat, giúp quản lý rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, vận chuyển nội địa,…

Thông tin chi tiết
hang hoa

Bảo hiểm hàng hóa

Cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóat, giúp quản lý rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, vận chuyển nội địa,…

Thông tin chi tiết
hang hoa

Bảo hiểm hàng hóa

Cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóat, giúp quản lý rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, vận chuyển nội địa,…

Thông tin chi tiết
hang hoa

Bảo hiểm hàng hóa

Cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóat, giúp quản lý rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, vận chuyển nội địa,…

Thông tin chi tiết
hang hoa

Bảo hiểm hàng hóa

Cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóat, giúp quản lý rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, vận chuyển nội địa,…

Thông tin chi tiết