Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Dưới đây là các Điều khoản và Điều kiện để sử dụng website Dịch Vụ Bảo Hiểm (https://dichvubaohiem.vn). Xin vui lòng đọc những điều này một cách cẩn thận. Nếu bạn cần liên hệ với chúng tôi về bất kỳ khía cạnh nào trong các điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi sau đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin liên hệ tại trang liên hệ.

dieu khoan su dung

Bằng cách truy cập nội dung của Dịch Vụ Bảo Hiểm (sau đây gọi là website), bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu ở đây và cũng chấp nhận Chính sách bảo mật của chúng tôi . Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào, bạn không nên tiếp tục sử dụng website và rời đi ngay lập tức.

  1. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng website cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào và bạn sẽ tôn trọng tất cả các luật và quy định hiện hành.
  2. Bạn đồng ý không sử dụng trang web theo cách có thể làm giảm hiệu suất, làm hỏng hoặc thao túng nội dung hoặc thông tin có sẵn trên website hoặc làm giảm chức năng tổng thể của website.
  3. Bạn đồng ý không làm tổn hại đến bảo mật của website hoặc cố gắng truy cập vào các khu vực được bảo mật của website hoặc cố gắng truy cập bất kỳ thông tin nhạy cảm nào bạn có thể tin là tồn tại trên website hoặc máy chủ nơi lưu trữ.
  4. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi khiếu nại, chi phí, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí bao gồm các khoản phí pháp lý phát sinh từ bất kỳ hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện nào trong thỏa thuận này và bạn sẽ đồng ý nếu bạn tiếp tục sử dụng website.
  5. Việc sao chép, phân phối trong bất kỳ phương pháp nào dù trực tuyến hay ngoại tuyến đều bị nghiêm cấm. Các nội dung trên website như hình ảnh, logo, văn bản và các thông tin khác là tài sản của Dịch Vụ Bảo Hiểm  (trừ khi có quy định khác).

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Mặc dù chúng tôi cố gắng hoàn toàn chính xác trong thông tin được trình bày trên website của mình và cố gắng cập nhật thông tin đó trong một số trường hợp, một số thông tin bạn tìm thấy trên website có thể bị lỗi thời do chưa kịp cập nhật thông tin mới.

Dịch Vụ Bảo Hiểm có quyền thực hiện bất kỳ sửa đổi hoặc chỉnh sửa nào đối với thông tin bạn tìm thấy trên website bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Thay đổi Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi và sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng đã đề cập ở trên.