Hướng Dẫn Cách Tính Bảo Hiểm Thai Sản Mới Nhất 2021

Bảo hiểm thai sản là một chế độ bảo hiểm nằm trong chính sách bảo hiểm xã hội, nhằm mang đến sự bù đắp về mặt tài chính cho các lao động nữ trong thời gian mà họ mang thai. Vậy cách tính tiền bảo hiểm của chế độ này được thực hiện như thế nào? Trong bài viết ngày hôm nay, Dịch Vụ Bảo Hiểm sẽ hướng dẫn các bạn đọc giả cách tính bảo hiểm thai sản dựa trên những quy định mới nhất theo pháp luật hiện hành nên các bạn hãy cùng theo dõi với chúng tôi nhé. 

Điều kiện để hưởng bảo hiểm thai sản

điều kiện để hưởng bảo hiểm thai sản

Căn cứ theo điều 31 thuộc luật bảo hiểm xã hội 2014, người lao động được nhận bảo hiểm thai sản khi thuộc các trường hợp sau đây:

 • Lao động nữ mang thai
 • Lao động nữ sinh con
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ
 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi
 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản
 • Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con

Ngoài ra, người lao động còn phải đáp ứng đủ các điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội như sau:

 • Đối với trường hợp lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội phải đủ từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con.
 • Đối với trường hợp lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Cách tính tiền nghỉ cho những ngày khám thai

Căn cứ theo khoản 1 và khoản 2 của điều 39 thuộc Luật bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng chế độ cho những ngày khám thai của người lao động sẽ được tính theo công thức sau:

Tiền thai sản = Số ngày nghỉ theo Luật x (100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ khám thai/24)

Lưu ý: 

 • Trường hợp người lao động chưa đóng đủ 6 tháng bảo hiểm xã hội thì tiền thai sản sẽ được tính dựa trên mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đã đóng.
 • Lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần 01 ngày. (Điều 32 thuộc Luật bảo hiểm xã hội 2014)
 • Trong trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai. (Điều 32 thuộc Luật bảo hiểm xã hội 2014)
 • Thời gian nghỉ cho những ngày khám thai chỉ tính theo các ngày làm việc, không tính theo các ngày lễ, ngày nghỉ, ngày tết. (Điều 32 thuộc Luật bảo hiểm xã hội 2014)

Cách tính tiền trợ cấp một lần khi sinh con

cách tính bảo hiểm thai sản

Căn cứ theo điều 38 thuộc Luật bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi được quy định như sau:

 • Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.
 • Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Như vậy, ta có công thức tính tiền trợ cấp một lần khi sinh con như sau: 

Tiền trợ cấp một lần = 2 x Mức lương cơ sở

Mức lương cơ sở trong năm 2021 hiện đang là 1,49 triệu đồng. Vậy:

Tiền trợ cấp một lần = 2 x 1,49 triệu = 2,98 triệu/con

Cách tính tiền bảo hiểm thai sản khi sinh con

Đối với tiền bảo hiểm thai sản khi sinh con thì cách tính sẽ tùy theo từng trường hợp của người lao động. Ta có các trường hợp như sau:

Đối với lao động nữ

Căn cứ theo khoản 1 của điều 39 thuộc luật bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ khi sinh con được quy định như sau:

“Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.”

Dựa theo điều khoản trên, ta có công thức tính tiền bảo hiểm thai sản như sau:

Mức hưởng 01 tháng = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Lưu ý

 • Khi sinh con, lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. (Điều 34 thuộc Luật bảo hiểm xã hội 2014)

Ví dụ: Thời gian dự kiến sinh con của chị A là tháng 02/2021, chị A có quá trình đóng bảo hiểm xã hội như sau:

 • Từ tháng 04/2020 đến tháng 12/2020 (9 tháng), chị A đóng bảo hiểm xã hội với mức lương là 6 triệu/tháng.
 •  Từ tháng 01/2021 đến tháng 02/2021 (2 tháng), chị A đóng bảo hiểm xã hội với mức lương là 7.5 triệu/tháng.

Như vậy, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của chị A = [(6 triệu x 9) + (7.5 triệu x 2)]/6 = 11.5 triệu

Chị A có thời gian nghỉ thai sản là 6 tháng nên tiền thai sản mà chị A được nhận = 11.5 triệu x 6 = 69 triệu.

Đối với lao động nam có vợ sinh con

Cũng căn cứ vào khoản 1 của điều 39 thuộc luật bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng chế độ thai sản của lao động nam khi có vợ sinh con được tính theo công thức sau:

Tiền thai sản = Số ngày nghỉ   x   (100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ /24)

Lưu ý

 • Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau: 
  • 5 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh thường. 
  • 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.
  • Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc.
 • Trường hợp lao động nam đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương của các tháng đã đóng.
 • Đối với lao động nam khi có vợ sinh con thì đơn vị sử dụng lao động sẽ không có trách nhiệm chi trả tiền lương cho những ngày người lao động không đi làm, trừ trường hợp là người đó nghỉ phép năm theo quy định của Bộ lao động.

Ví dụ: Anh B có vợ sinh con nên được nghỉ phép 5 ngày và mức bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội của anh B là 3 triệu/tháng. 

Vậy nên, mức hưởng bảo hiểm thai sản mà anh B được nhận = 5 x (3 triệu/24) = 625 ngàn/tháng

Cách tính tiền dưỡng sức sau sinh

cách tính bảo hiểm thai sản

Dựa vào khoản 3 của điều 41 thuộc Luật bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng của người lao động đối với chế độ dưỡng sức được tính như sau: 

 “Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.”

Vậy nên, ta có công thức sau:

Mức hưởng 01 ngày = 30% x Mức lương cơ sở

Như chúng ta đã đề cập ở trên, mức lương cơ sở hiện tại đang là 1,49 triệu nên mức hưởng 1 ngày = 30% x 1,49 triệu = 447 ngàn đồng.

Lưu ý:

 • Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày. (Điều 41 thuộc Luật bảo hiểm xã hội 2014)
 • Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước. (Điều 41 thuộc Luật bảo hiểm xã hội 2014)
 • Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:
  • Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên.
  • Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật.
  • Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Lời kết

Vậy là trong bài viết ngày hôm nay, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn độc giả thân yêu cách tính bảo hiểm thai sản theo các quy định mới nhất và chúng tôi hy vọng rằng, những nội dung này sẽ có thể giúp ích cho quá trình đóng và hưởng bảo hiểm của bạn trong tương lai. 

Nếu các bạn đọc giả có bất kỳ thắc mắc gì xoay quanh các chủ đề về bảo hiểm thì đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với chúng tôi thông qua số hotline để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách sớm nhất nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *